TANNREGULERING

KRISTIANSAND

Vi tar Juleferie og stenger klinikken f.o.m fredag 23.12. Åpner igjen mandag 2.​ januar. ​Vi ønsker alle God Jul og Godt Nyttår 2023.

PRISORIENTERING OG REFUSJONER

HVOR MYE KOSTER TANNREGULERING?

Første time/konsultasjon barn under 20 år, 870.- ( konsultasjon og bilde).

Pris for undersøkelse hos spesialist uten bilde med vurdering om behandlingsalternativer for voksne 950.-


Prisen for tannregulering avhenger av bittfeil og av hvor omfattende tannreguleringen blir. Prisene for egenandel på barn ligger mellom 10000 til 16000 for en kjeve ( begge 16400-31 600). For voksne uten refusjon mellom 14000-22000 per kjeve ( avhengig av antall og type klosser- metall/hvite (ca 250 per stk forskjell til metall kloss).

Vi tilbyr regulering på innsiden av tannbuen www.incognito.net (pris for regulering+ca.14000 per kjeve for klosser), skinner Invisalign 16-48000 ( bilder før ikke inkludert), Forestadent 2D - klosser på innsiden til små justeringer i fronten (14500 per kjeve) . Honoraroverslag gis etter forundersøkelse med bilder ( fra 1200 inkl refusjon, full pris ca 3000- betales separat ) sammen med diagnose og behandlingsplan. Honorar for regulering inkluderer påsetning av apparatur, 10 stramminger per kjeve, fjerning og retensjon apparatur.

HVOR MYE STØTTE FÅR DU?

For tannregulering av barn og ungdom dekker Folketrygden deler av behandlingen etter følgende behovsindeks:GRUPPE A Svært stort behov

100% refusjon

Store bittfeil som krever kirurgisk korreksjon i tillegg til tannregulering. Leppe/kjeve/ganespalte og barn med leddgikt

GRUPPE B Stort behov

75% refusjon

Store bittfeil, f.eks . kryss-bitt, overbitt 9 mm, underbitt, dype bitt, manglende frembrudd av hjørnetenner og manglende anlegg for fortenner

GRUPPE C Klart behov

40% refusjon

Moderate bittfeil (den vanligste gruppen) som plassmangel og skjevstilling av tenner og moderate overbitt

INGEN REFUSJON

Mindre bittfeil som er mest av kosmetisk art.

OBS! Behandlingen må ha startet opp senest det året pasienten fyller 20 år for å få økonomisk støtte fra trygden.


Vi har direkte oppgjør med folketrygden (Helfo) og pasient/foresatte betaler bare egenandelen direkte til oss. Vi bruker offentlige takster ( netto pris - det kan sammenlignes med pris med og uten moms) med 20% påslag som alle andre kjeveortopeder (eller billigere:)).


Pris eksempel - etter prisøkning i 2022: Vanlig behandling med full regulering for barn/unge til 20 år begge kjever varierer fra 16500 (gruppe med stor behov) til ca. 30000 ( klart behov ). Brutto pris( uten refusjon) er 38 000-40000. Det er inkludert påsetting av apparatur, 10 stramminger per kjeve, fjerning av regulering og retensjon apparatur.


SØSKEN​MODERASJON

Dersom det er flere barn i familien som har behov for tannregulering vil det fra barn nummer to gis en høyere refusjon. 

VOKSNE

I noen tilfeller kan voksne også få støtte til tannregulering:


  • Bittfeilen er så alvorlig at det kreves både tannregulering og kjevekirurgi
  • Manglende tannanlegg som er medfødt, og lukene i tannrekken skal lukkes med tannregulering ( min 3 tenner)

  • Uvanlig stor tannslitasje der en bittfeil må reguleres før de nedslitte tennene kan bygges opp igjen
  • Pasienter med spesielle sykdommer som gir rett til gratis tannbehandling
  • Pasienter med tann traumer som skal behandles i kombinasjon med tannerstatning
  • Pasienter med marginal periodontitt (tannkjøttsykdom)