TANNREGULERING

KRISTIANSAND

Pris for undersøkelse hos spesialist uten bilde med diskusjon om behandlingsalternativer for voksne 840

Første time/konsultasjon barn under 20 år for 825 kr ( konsultasjon og bilde).

Prisen for tannregulering avhenger av bittfeil og av hvor omfattende tannreguleringen blir. Prisene for egenandel på barn ligger mellom 12000 til 22000 for en kjeve ( begge 15500-30 000). For voksne uten refusjon mellom 14000-20000 per kjeve ( avhengig av antall og type klosser- metall/hvite (ca 250 per stk forskjell til metall kloss).

Vi tilbyr regulering på innsiden av tannbuen www.incognito.net (pris for regulering+ca.14000 per kjeve for klosser), skinner Invisalign 16-48000 ( bilder før ikke inkludert), Forestadent 2D - klosser på innsiden til små justeringer i fronten (14500 per kjeve) . Honoraroverslag gis etter forundersøkelse med bilder ( fra 1200 inkl refusjon, full pris ca 3000- betales separat ) sammen med diagnose og behandlingsplan. Honorar for regulering inkluderer påsetning av apparatur, 10 stramminger per kjeve, fjerning og retensjon apparatur.

For tannregulering av barn og ungdom dekker Folketrygden deler av behandlingen etter følgende behovsindeks:

  • 100% refusjon

Store bittfeil som krever kirurgisk korreksjon i tillegg til tannregulering. Leppe/kjeve/ganespalte og barn med leddgikt

  • 75% refusjon

Store bittfeil, f.eks . kryss-bitt, overbitt 9 mm, underbitt, dype bitt, manglende frembrudd av hjørnetenner og manglende anlegg for fortenner

  • 40% refusjon

Moderate bittfeil (den vanligste gruppen) som plassmangel og skjevstilling av tenner og moderate overbitt

  • Ingen refusjon

Mindre bittfeil som er mest av kosmetisk art.

Tannreguleringen må starte opp senest det året pasienten fyller 20 år for å få økonomisk støtte fra trygden.

Vi har direkte oppgjør med folketrygden (Helfo) og pasient/foresatte betaler bare egenandelen direkte til oss. Vi bruker de offentlige takster ( netto pris - det kan sammenlignes med pris med og uten moms) med 20% påslag som alle andre kjeveortopeder (eller billigere:)).

Pris exempel- etter prisøkning i 2022: Vanlig behandling med full regulering for barn/unge til 20 år begge kjever varierer fra 17500 (gruppe med stor behov) til 30000 ( klart behov ). Brutto pris- inkludert apparatur, 10 kontroller per kjeve, fjerning og retensjon apparatur ( uten refusjon)- for regulering hos barn er 36-38 000. Voksne uten refusjon ca 38 000 for full regulering begge kjever ( obs. behandling hos voksne kan ta lengre tid..). 

Søskenmoderasjon:

Søsken til pasienter som tidligere har fått tannregulering får 90% fra 75% gruppe og 60% fra 40% gruppe. Refusjon prosent gjelder netto pris/materiell kostnader ( ca. 25000 for full regulering) 

Voksne

I noen tilfeller kan voksne også få støtte til tannregulering:

  • Bittfeilen er så alvorlig at det kreves både tannregulering og kjevekirurgi
  • Manglende tannanlegg som er medfødt, og lukene i tannrekken skal lukkes med tannregulering ( min 3 tenner)


  • Uvanlig stor tannslitasje der en bittfeil må reguleres før de nedslitte tennene kan bygges opp igjen
  • Pasienter med spesielle sykdommer som gir rett til gratis tannbehandling
  • Pasienter med tann traumer som skal behandles i kombinasjon med tannerstatning
  • Pasienter med marginal periodontitt (tannkjøttsykdom)