TANNREGULERING

KRISTIANSAND

Retensjonsplater og streng (metall tråd) bak tenner

Når du har fullført den aktive delen av behandling og regulering er fjernet, den viktigste delen for å beholde rette tenner gjenstår.


Retensjonsplaten for overkjeven og streng limt til tennene i underkjeven skal sørge for at tennene ikke forandrer stilling.

Den første tiden skal retensjonsplate brukes hele døgnet (bortsett fra ved tannpuss og under måltider). Senere skal platen brukkes bare om natten i ca 1 år. Du får beskjed på kontroll timen om når kan du trappe ned med bruk av plate. Den videre nedtrapping kan for eksempel være hver 2 natt i 1måned, etterfulgt av hver 3 natt i 1 måned osv. Erfaringen viser at for å beholde tenner i den nye stilling (posisjon) retensjonsperioden må være minst den samme som den tiden du har hatt aktiv behandling.


Hvis platene virker trange, er det fordi de brukes for lite! Da kan behandlingsresultatet ødelegges. Platene forandrer seg ikke, bare tennene!


Renhold: Skylles i lunkent vann, ev pusses med såpe.


Hvis platen mistes eller ødelegges, ring vårt kontor øyeblikkelig slik at en ny plate kan lages. Tap av plate belastes pasienten etter refusjonstastene føreste gang, deretter er det full pris.


Strengen (metall tråd) limt bak tenner i underkjeven er meget viktig og skal beholdes i minst 3-5 år. Du får beskjed på siste kontroll time dersom den kan fjernes. Noen må beholde strengene litt lengre.


Hvis tråden løsner ta kontakt og ta den med til oss!